XML Terimler Sözlüğü

Tarih: 10.08.2023 07:08
XML Terimler Sözlüğü
Bilgisayar Terimi Olarak XML Nedir? Ne Anlama gelmektedir? XML XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili) web in işlevselliğini geliştirmek için dizayn edilmiş esnek ve uygulanabilir bilgi tanımlama dilidir. HTML gibi statik ve önceden tanımlanmış bir forma sahip olmayan XML, diğer dillerin tanımlanabildiği bir meta-dildir.Bu sayede değişik tipte dokümanlar için kendi işaretleme dilinizi geliştirebilirsiniz.
XML Terimler Sözlüğü

● XML (eXtensible Markup Language): Uzatılabilir Etiket Dili. Veri tanımlama dili olarak kullanılan, metin içerisinde etiketler kullanarak veri yapısını tanımlayan bir standardıdır.
● DTD (Document Type Definition): Belgelerin Türü Tanımı. Bir XML belgesinin geçerli yapısını ve elemanlarının kullanımını tanımlayan bir yapıdır.
● XSD (XML Schema Definition): XML Şema Tanımı. Bir XML belgesinin geçerli yapısını, elemanlarının tipini ve gerekliliklerini tanımlayan bir yapıdır.
● XPath (XML Path Language): XML Yol Dili. Bir XML belgesinde belirli bir bilgiye erişmek için kullanılan bir dilidir.
● XSL (eXtensible Stylesheet Language): Uzatılabilir Stil Sayfası Dili. Bir XML belgesinin görünümünü belirlemek için kullanılan bir dilidir.
● XSLT (XSL Transformation): XSL Dönüşümü. Bir XML belgesinin görünümünü değiştirmek için kullanılan bir yordamdır.
● DOM (Document Object Model): Belgelerin Nesne Modeli. Bir XML veya HTML belgesini, nesne olarak programlama dillerinde kullanmak için dönüştürülen bir yapıdır.
● SAX (Simple API for XML): XML için Basit API. Bir XML belgesini okumak ve işlemek için kullanılan bir API yapısıdır.
● XML Namespace: XML İsim Alanı. Bir XML belgesinde aynı isimli elemanların veya özniteliklerin birden fazla tanımlandığı durumlarda kullanılan bir yapıdır.
● XML Parser: XML Ayrıştırıcı. Bir XML belgesini okumak, ayrıştırmak ve işlemek için kullanılan yazılımdır.
● XLink (XML Linking Language): XML Bağlantı Dili. Bir XML belgesinde içerikler arasında bağlantı oluşturmak için kullanılan bir dilidir.
● XInclude: XML Dahil Etme. Bir XML belgesinde diğer XML belgelerini dahil etmek için kullanılan bir yöntemdir.
● CDATA: Karakter Veri. Bir XML belgesinde metin olarak kabul edilmesi gereken ancak etiket olarak kullanılmasını istemediğimiz veriyi tanımlayan bir yapıdır.
● XForms: XML Formları. Bir XML belgesinde formlar oluşturmak ve veri girişi yapmak için kullanılan bir dilidir.
● SOAP (Simple Object Access Protocol): Basit Nesne Erişim Protokolü. XML tabanlı bir ağ protokolü olarak web servisleri arasında veri transferini sağlar.
● RSS (Really Simple Syndication): Gerçekten Basit Dağıtım. Web sitelerinde yayınlanan içeriklerin takip edilmesini sağlamak için kullanılan bir XML yapısıdır.
● Atom: Bir XML yapısı olarak web sitelerinde yayınlanan içeriklerin takip edilmesini sağlamak için kullanılan bir standarddır.
● XBRL (eXtensible Business Reporting Language): Uzatılabilir İşletmeler Raporlama Dili. İşletmelerin finansal raporlarının elektronik olarak paylaşmasını ve değerlendirmesini sağlamak için kullanılan bir XML standardıdır.
● XQuery (XML Query Language): XML Sorgu Dili. Bir XML veritabanındaki verileri sorgulamak için kullanılan bir dilidir.
● XProc (XML Processing Model): XML İşleme Modeli. Bir XML belgesinin işlenmesini ve dönüştürülmesini sağlamak için kullanılan bir standarddır.
● JSON (JavaScript Object Notation): JavaScript Nesne Notasyonu. Veri alışverişi için sıklıkla kullanılan, açık ve okunaklı bir metin tabanlı veri formatıdır. JSON, XML'e benzer şekilde, veriyi etiketler ile tanımlar.
● AJAX (Asynchronous JavaScript and XML): Asenkron JavaScript ve XML. Web sayfalarının dinamik olarak güncellenmesi için kullanılan bir yöntemdir. AJAX, JavaScript kodlarının arka plan üzerinde XML veya JSON verilerini sunucudan almasını ve sayfanın içeriğini değiştirmesini sağlar.
● RSS-JSON: JSON formatında yayınlanmış RSS feed'leri okumak için kullanılan bir yapıdır.
● SOAP-JSON : JSON formatında yayınlanmış SOAP servisleri okumak için kullanılan bir yapıdır.
● GML (Geography Markup Language) : Coğrafi Bilgi Sistemleri için kullanılan ve XML tabanlı bir veri tanımlama dili olarak kullanılan bir dilidir
● X3D (Extensible 3D Graphics): Uzatılabilir 3D Grafik. 3 boyutlu grafiklerin ve animasyonların tasarımı, yayınlaması ve görüntülenmesi için kullanılan, XML tabanlı bir standarttır.
● SVG (Scalable Vector Graphics): Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri. Vektör tabanlı grafiklerin oluşturulması ve görüntülenmesi için kullanılan, XML tabanlı bir standarttır.
● XAML (Extensible Application Markup Language): Uzatılabilir Uygulama Etiket Dili. Windows uygulamalarının kullanıcı arayüzlerini tanımlamak ve tasarlamak için kullanılan, XML tabanlı bir dildir.
● XFDL (XML Forms Description Language): XML Formları Tanımlama Dili. Elektronik formların oluşturulması ve yönetilmesi için kullanılan, XML tabanlı bir standarttır.
● XPS (XML Paper Specification): XML Kağıt Özellikleri. Belgelerin yazdırılması ve görüntülenmesi için kullanılan, XML tabanlı bir standarttır.
● XACML (eXtensible Access Control Markup Language): Uzatılabilir Erişim Kontrol Etiket Dili. Bir sistemde erişim kontrolü yapmak için kullanılan, XML tabanlı bir standarttır.
● SAML (Security Assertion Markup Language): Güvenlik Afirmasyon Etiket Dili. Web tabanlı uygulamalar arasında kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemleri yapmak için kullanılan, XML tabanlı bir standarttır.
● XBRL-GL (XBRL Global Ledger): XBRL Global Ledger. Finansal raporlamada kullanılan, XBRL standardının bir uzantısıdır ve global bir muhasebe kaydı oluşturmak için kullanılır.
● XMP (Extensible Metadata Platform): Uzatılabilir Metaveri Platformu. Medya dosyalarında metaveri oluşturmak ve saklamak için kullanılan, XML tabanlı bir standarttır.
● XLIFF (XML Localization Interchange File Format): XML Yerelleştirme Değişim Dosya Biçimi. Çoklu diller arasında çeviri işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan, XML tabanlı bir standarttır.
● RDF (Resource Description Framework): Kaynak Tanımlama Çerçevesi. Veri kaynaklarının tanımlanması, bağlantılı hale getirilmesi ve paylaşılması için kullanılan, XML tabanlı bir standarttır.
● OWL (Web Ontology Language): Web Ontoloji Dili. Bilgi ontolojisi oluşturmak ve bilgi sistemleri arasında bilgi paylaşımını sağlamak için kullanılan, XML tabanlı bir standarttır.
● XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol): Uzatılabilir Mesajlaşma ve varlık Protokolü. İnstant mesajlaşma ve çevrimiçi varlık takibi için kullanılan, XML tabanlı bir protokoldür.
● XEP (XMPP Extension Protocol): XMPP Uzantı Protokolü. XMPP'nin çeşitli eklentileri ve uygulamaları için kullanılan, XML tabanlı bir standarttır.
● WSDL (Web Services Description Language): Web Servisleri Tanımlama Dili. Web servislerinin tanımlanması, yayınlanması ve erişilmesi için kullanılan, XML tabanlı bir standarttır.
● SML (Service Modeling Language): Servis Modelleme Dili. Servislerin tasarımı, tanımlanması ve yönetilmesi için kullanılan, XML tabanlı bir standarttır.
● XCBL (XML Common Business Library): XML Ortak İşletmeler Kütüphanesi. Ticaret işlemleri için ortak veri modelini tanımlayan, XML tabanlı bir standarttır.
● XDI (XRI Data Interchange): XRI Veri Değişim. Kimlik verilerinin paylaşımı ve yönetimi için kullanılan, XML tabanlı bir standarttır.
● XCBF (XML Common Biometric Format): XML Ortak Biyometrik Biçimi. Biyometrik verilerin tanımlanması, paylaşılması ve yönetilmesi için kullanılan, XML tabanlı bir standarttır.
● XSL-FO (XSL Formatting Objects): XSL Biçimlendirme Nesneleri. XML belgelerinin görünümünü belirlemek için kullanılan, XML tabanlı bir standarttır.
● XQuery-Update : XML veritabanlarında veri güncelleme işlemleri için kullanılan bir XQuery uzantısıdır.
● XSLT-2.0: XSL Dönüşümünün ikinci versiyonu, daha gelişmiş özellikler ve performans iyileştirmelerine sahiptir.
● XInclude-1.1 : XML belgelerini dahil etmek için kullanılan bir yöntemin 1.1 versiyonudur, daha gelişmiş özelliklere sahiptir.
● XML-Signature : XML belgelerinin imzalanmasını ve doğrulanmasını sağlamak için kullanılan bir standarttır.
● XML-Encryption : XML belgelerinin şifrelenmesini ve şifresinin çözülmesini sağlamak için kullanılan bir standarttır.
● XQuery-XPath-3.1 : XML veritabanlarındaki verileri sorgulamak için kullanılan XQuery ve XPath'ın 3.1 versiyonudur, daha gelişmiş özelliklere sahiptir.
● XLink-1.1 : XML belgelerinde bağlantı oluşturmak için kullanılan XLink'in 1.1 versiyonudur, daha gelişmiş özelliklere sahiptir.
● XProc-3.0 : XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi için kullanılan XProc'un 3.0 versiyonudur, daha gelişmiş özelliklere sahiptir.
● XForms-2.0 : XML belgelerinde formlar oluşturmak ve veri girişi yapmak için kullanılan XForms'un 2.0 versiyonudur, daha gelişmiş özelliklere sahiptir.
● XSD-1.1 : XML şema tanımı için kullanılan XSD'nin 1.1 versiyonudur, daha gelişmiş özell
● XPath-3.1 : XML belgelerinde veri seçme, filtreleme ve nesne yolunu belirleme için kullanılan XPath'ın 3.1 versiyonudur, daha gelişmiş özelliklere sahiptir.
● XSL-T-3.0 : XML belgelerinin dönüştürülmesi için kullanılan XSL-T'nin 3.0 versiyonudur, daha gelişmiş özelliklere sahiptir.
● XQuery-Full-Text : XML veritabanlarındaki metin verileri arama ve sorgulama için kullanılan bir XQuery uzantısıdır.
● XQuery-Scripting : XML veritabanlarında kod yazma ve işlem yapma için kullanılan bir XQuery uzantısıdır.
● XQuery-Data-Modeling : XML veritabanlarında veri modelleme işlemleri için kullanılan bir XQuery uzantısıdır.
● XPointer : XML belgelerinde belirli bir noktaya atlamak veya belirli bir bölümü seçmek için kullanılan bir standarttır.
● XSL-FO-1.1: XML belgelerinin görünümünü belirlemek için kullanılan XSL-FO'nun 1.1 versiyonudur, daha gelişmiş özelliklere sahiptir.
● XSD-1.1-assertions: XML şema tanımında kurallar ve kontrolleri belirlemek için kullanılan XSD 1.1 assertions uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-debugging: XML belgelerinin dönüştürülmesi sırasında hata ayıklama için kullanılan XSL-T 3.0 debugging uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-functions: XML belgelerinin dönüştürülmesi sırasında özel işlevler kullanmak için kullanılan XSL-T 3.0 functions uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-streaming: XML belgelerinin dönüştürülmesi sırasında ayrı ayrı parçalar halinde işlem yapmak için kullanılan XSL-T 3.0 streaming uzantısıdır.
● XSD-1.1-conditional-type-assignment: XML şema tanımında koşullu olarak veri tipi atama yapmak için kullanılan XSD 1.1 conditional type assignment uzantısıdır.
● XQuery-3.1-try-catch: XML veritabanlarında hata yönetimi için kullanılan XQuery 3.1 try-catch uzantısıdır.
● XProc-3.0-error-handling: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında hata yönetimi için kullanılan XProc 3.0
● XBRL-GL-taxonomy: XBRL Global Ledger için vergi sistemi tanımlama ve kullanma için kullanılan XBRL GL taxonomy uzantısıdır.
● XQuery-3.1-modules: XML veritabanlarında işlemleri modüler hale getirmek için kullanılan XQuery 3.1 modules uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-page-master: XML belgelerinin sayfa düzenini belirlemek için kullanılan XSL-FO 1.1 page-master uzantısıdır.
● XSD-1.1-assert-and-report: XML şema tanımında kuralların ve kontrollerin gerçekleşip gerçekleşmediğini raporlamak için kullanılan XSD 1.1 assert and report uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-schema-aware: XML belgelerinin dönüştürülmesi sırasında şema bilgisi kullanmak için kullanılan XSL-T 3.0 schema-aware uzantısıdır.
● XQuery-3.1-annotation: XML veritabanlarında işlemler için notlar ve açıklamalar yapmak için kullanılan XQuery 3.1 annotation uzantısıdır.
● XLink-1.1-extended-link: XML belgelerinde daha karmaşık bağlantılar oluşturmak için kullanılan XLink 1.1 extended link uzantısıdır.
● XProc-3.0-data-validation: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında veri doğrulama işlemleri için kullanılan XProc 3.0 data validation uzantısıdır.
● XSD-1.1-assertion-component: XML şema tanımında kuralları ve kontrolleri belirlemek için kullanılan XSD 1.1 assertion component uzantısıdır.
● XQuery-3.1-user-defined-function: XML veritabanlarında kullanıcı tarafından tanımlanmış işlevler kullanmak için kullanılan XQuery 3.1 user-defined function uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-namespace-management: XML belgelerinin dönüştürülmesi sırasında isim alanı yönetimi için kullanılan XSL-T 3.0 namespace management uzantısıdır.
● XLink-1.1-locator: XML belgelerinde belirli bir noktaya atlamak için kullanılan XLink 1.1 locator uzantısıdır.
● XProc-3.0-step-library: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi için önceden tanımlanmış adımlar kullanmak için kullanılan XProc 3.0 step library uzantısıdır.
● XQuery-3.1-updating-function: XML veritabanlarında veri güncelleme işlemleri için kullanılan XQuery 3.1 updating function uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-processing-instruction: XML belgelerinin dönüştürülmesi sırasında işlem talimatları kullanmak için kullanılan XSL-T 3.0 processing instruction uzantısıdır.
● XSD-1.1-assertion-test: XML şema tanımında kurallar ve kontrolleri belirlemek için kullanılan XSD 1.1 assertion test uzantısıdır.
● XLink-1.1-arc: XML belgelerinde belirli bir noktaya veya nesneye bağlantı oluşturmak için kullanılan XLink 1.1 arc uzantısıdır.
● XProc-3.0-pipeline-library: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi için önceden tanımlanmış pipeline'lar kullanmak için kullanılan XProc 3.0 pipeline library uzantısıdır.
● XQuery-3.1-optimization: XML veritabanlarında işlemleri optimize etmek için kullanılan XQuery 3.1 optimization uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-debug-and-trace: XML belgelerinin dönüştürülmesi sırasında hata ayıklama ve izleme işlemleri için kullanılan XSL-T 3.0 debug and trace uzantısıdır.
● XSD-1.1-assertion-set: XML şema tanımında bir grup kural veya kontrol tanımlamak için kullanılan XSD 1.1 assertion set uzantısıdır.
● XQuery-3.1-recursive-function: XML veritabanlarında özyinelemeli işlevler kullanmak için kullanılan XQuery 3.1 recursive function uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-multi-threading: XML belgelerinin dönüştürülmesi sırasında birden fazla iş parçacığını kullanmak için kullanılan XSL-T 3.0 multi-threading uzantısıdır.
● XProc-3.0-data-flow: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında veri akışını yönetmek için kullanılan XProc 3.0 data flow uzantısıdır.
● XLink-1.1-extended-functionality: XML belgelerinde daha geniş bir bağlantı oluşturma ve yönetme işlevleri için kullanılan XLink 1.1 extended functionality uzantısıdır.
● XQuery-3.1-module-import: XML veritabanlarında işlemleri modüler hale getirmek için diğer modülleri içe aktarmanı sağlar.
● XSL-T-3.0-template-matching : XML belgelerinin dönüştürülmesi sırasında belirli bir şablon eşleştirme işlemleri için kullanılan XSL-T 3.0 template matching uzantısıdır.
● XSD-1.1-type-derivation: XML şema tanımında veri tipi türetme işlemleri için kullanılan XSD 1.1 type derivation uzantısıdır.
● XProc-3.0-extended-steps: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi için daha fazla adım seçeneği sunar.
● XSL-FO-1.1-table-layout: XML belgelerinin tablo düzenini belirlemek için kullanılan XSL-FO 1.1 table layout uzantısıdır.
● XQuery-3.1-schema-import: XML veritabanlarında şema bilgisi kullanmak için diğer şemaları içe aktarmanı sağlar.
● XSL-T-3.0-conditional-processing: XML belgelerinin dönüştürülmesi sırasında koşullu işlemler gerçekleştirmek için kullanılan XSL-T 3.0 conditional processing uzantısıdır.
● XSD-1.1-facet-restrictions: XML şema tanımında veri tipi sınırlamaları belirlemek için kullanılan XSD 1.1 facet restrictions uzantısıdır.
● XProc-3.0-extensible-runtime: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında uzantılar yüklemek ve kullanmak için kullanılan XProc 3.0 extensible runtime uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-floating-element: XML belgelerinin sayfa düzeninde yüzen elementler oluşturmak için kullanılan XSL-FO 1.1 floating element uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-diff: XML veritabanlarında XML belgelerinin farkını almak için kullanılan XQuery 3.1 XML diff uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-JSON: XML belgelerinin JSON formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to JSON uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Encryption: XML şema tanımında veri şifreleme işlemleri için kullanılan XSD 1.1 XML Encryption uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Signature: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında XML imza işlemleri için kullanılan XProc 3.0 XML Signature uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-page-sequence: XML belgelerinin sayfa sıralamasını belirlemek için kullanılan XSL-FO 1.1 page sequence uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Diff: XML veritabanlarında XML belgelerinin farkını almak için kullanılan XQuery 3.1 XML diff uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-JSON: XML belgelerinin JSON formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to JSON uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Encryption: XML şema tanımında veri şifreleme işlemleri için kullanılan XSD 1.1 XML Encryption uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Signature: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında XML imza işlemleri için kullanılan XProc 3.0 XML Signature uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-conditional-page-master-reference: XML belgelerinin sayfa düzeninde koşullu olarak sayfa master'ını referans almak için kullanılan XSL-FO 1.1 conditional page master reference uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Schema-Validation: XML veritabanlarında şema doğrulama işlemleri için kullanılan XQuery 3.1 XML Schema Validation uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-XML: XML belgelerinin başka bir XML belgesine dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to XML uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Decryption: XML şema tanımında veri şifre çözme işlemleri için kullanılan XSD 1.1 XML Decryption uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Validation: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında XML doğrulama işlemleri için kullanılan XProc 3.0 XML Validation uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-region-body: XML belgelerinin sayfa düzeninde içeriklerin görüntüleneceği bölgeyi belirlemek için kullanılan XSL-FO 1.1 region body uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Serialization: XML veritabanlarında XML belgelerinin serileştirilmesi işlemleri için kullanılan XQuery 3.1 XML Serialization uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-HTML : XML belgelerinin HTML formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to HTML uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Schema-Annotation : XML şema tanımında şema açıklamaları eklemek için kullanılan XSD 1.1 XML Schema Annotation uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Transformation: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında XML dönüşüm işlemleri için kullanılan XProc 3.0 XML Transformation uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-block-container: XML belgelerinin sayfa düzeninde içeriklerin gruplandırılması için kullanılan XSL-FO 1.1 block container uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Query-Optimization: XML veritabanlarında sorguların optimize edilmesi için kullanılan XQuery 3.1 XML Query Optimization uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-PDF: XML belgelerinin PDF formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to PDF uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Schema-Reusability : XML şema tanımında şema yeniden kullanımı için kullanılan XSD 1.1 XML Schema Reusability uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Streaming : XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında XML akış işlemleri için kullanılan XProc 3.0 XML Streaming uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-page-numbering: XML belgelerinin sayfa numaralandırmasını belirlemek için kullanılan XSL-FO 1.1 page numbering uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Update: XML veritabanlarında XML belgelerinin güncellenmesi için kullanılan XQuery 3.1 XML Update uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-RTF: XML belgelerinin RTF formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to RTF uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Schema-Versioning : XML şema tanımında şema sürümlemesi için kullanılan XSD 1.1 XML Schema Versioning uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Pipeline: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında XML boru hattı işlemleri için kullanılan XProc 3.0 XML Pipeline uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-page-master-reference: XML belgelerinin sayfa düzeninde sayfa master'ını referans almak için kullanılan XSL-FO 1.1 page master reference uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Schema-Aware: XML veritabanlarında şema bilgisi kullanarak işlem yapmak için kullanılan XQuery 3.1 XML Schema-Aware uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-CSV: XML belgelerinin CSV formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to CSV uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Schema-Modeling: XML şema tanımında şema modelleme işlemleri için kullanılan XSD 1.1 XML Schema Modeling uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Error-Handling: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında oluşabilecek hataların yönetimi için kullanılan XProc 3.0 XML Error Handling uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-page-master-alternatives: XML belgelerinin sayfa düzeninde sayfa master'ları arasında seçim yapmak için kullanılan XSL-FO 1.1 page master alternatives uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Schema-Inference: XML veritabanlarında şema bilgisi otomatik olarak tahmin etmek için kullanılan XQuery 3.1 XML Schema Inference uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-Excel: XML belgelerinin Excel formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to Excel uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Schema-Refactoring: XML şema tanımında şema yeniden yapılandırma işlemleri için kullanılan XSD 1.1 XML Schema Refactoring uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Debugging: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında hata ayıklama işlemleri için kullanılan XProc 3.0 XML Debugging uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-table-layout: XML belgelerinin sayfa düzeninde tablo düzenini belirlemek için kullanılan XSL-FO 1.1 table layout uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Data-Modification: XML veritabanlarında veri değiştirme işlemleri yapmak için kullanılan XQuery 3.1 XML Data Modification uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-XHTML : XML belgelerinin XHTML formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to XHTML uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Schema-Complex-Type : XML şema tanımında karma tip şema tanımlamaları için kullanılan XSD 1.1 XML Schema Complex Type uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Parallel-Processing: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında paralel işlem yapmak için kullanılan XProc 3.0 XML Parallel Processing uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-block-stacking: XML belgelerinin sayfa düzeninde içeriklerin yığın şeklinde görüntülenmesini sağlamak için kullanılan XSL-FO 1.1 block stacking uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Data-Integration: XML veritabanlarında veri entegrasyonu işlemleri yapmak için kullanılan XQuery 3.1 XML Data Integration uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-JSON-LD : XML belgelerinin JSON-LD formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to JSON-LD uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Schema-Assembler : XML şema tanımında şema parçalarını birleştirme işlemleri için kullanılan XSD 1.1 XML Schema Assembler uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Data-Flow: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında veri akışının yönetimi için kullanılan XProc 3.0 XML Data Flow uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-inline-stacking: XML belgelerinin sayfa düzeninde içeriklerin satır içi yığın şeklinde görüntülenmesini sağlamak için kullanılan XSL-FO 1.1 inline stacking uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Data-Mining: XML veritabanlarında veri madenciliği işlemleri yapmak için kullanılan XQuery 3.1 XML Data Mining uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-XSL-FO : XML belgelerinin XSL-FO formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to XSL-FO uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Schema-Simplification : XML şema tanımında şema basitleştirme işlemleri için kullanılan XSD 1.1 XML Schema Simplification uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Data-Validation: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında veri doğrulama işlemleri için kullanılan XProc 3.0 XML Data Validation uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-list-layout: XML belgelerinin sayfa düzeninde liste düzenini belirlemek için kullanılan XSL-FO 1.1 list layout uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Data-Auditing: XML veritabanlarında veri denetim işlemleri yapmak için kullanılan XQuery 3.1 XML Data Auditing uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-EPUB : XML belgelerinin EPUB formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to EPUB uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Schema-Annotation : XML şema tanımında şema açıklamaları eklemek için kullanılan XSD 1.1 XML Schema Annotation uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Data-Transformation: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında veri dönüştürme işlemleri için kullanılan XProc 3.0 XML Data Transformation uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-bookmark-tree: XML belgelerinin sayfa düzeninde yer imleri ağacını oluşturmak için kullanılan XSL-FO 1.1 bookmark tree uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Data-Encryption: XML veritabanlarında veri şifreleme işlemleri yapmak için kullanılan XQuery 3.1 XML Data Encryption uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-XML-Signature : XML belgelerinin XML imza formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to XML Signature uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Schema-Documentation : XML şema tanımında şema belgelendirmesi işlemleri için kullanılan XSD 1.1 XML Schema Documentation uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Data-Merging: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında veri birleştirme işlemleri için kullanılan XProc 3.0 XML Data Merging uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-conditional-page-master: XML belgelerinin sayfa düzeninde sayfa master'larını koşullu olarak kullanmak için kullanılan XSL-FO 1.1 conditional page master uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Data-Compression: XML veritabanlarında veri sıkıştırma işlemleri yapmak için kullanılan XQuery 3.1 XML Data Compression uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-RDF : XML belgelerinin RDF formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to RDF uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Schema-Evolution: XML şema tanımında şema evrimi işlemleri için kullanılan XSD 1.1 XML Schema Evolution uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Data-Splitting: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında veri ayrıştırma işlemleri için kullanılan XProc 3.0 XML Data Splitting uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-page-numbering: XML belgelerinin sayfa düzeninde sayfa numaralandırmasını yapmak için kullanılan XSL-FO 1.1 page numbering uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Data-Versioning: XML veritabanlarında veri sürümleme işlemleri yapmak için kullanılan XQuery 3.1 XML Data Versioning uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-CSV : XML belgelerinin CSV formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to CSV uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Schema-Extension : XML şema tanımında şema uzantısı işlemleri için kullanılan XSD 1.1 XML Schema Extension uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Data-Cleaning: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında veri temizleme işlemleri için kullanılan XProc 3.0 XML Data Cleaning uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-table-of-contents: XML belgelerinin sayfa düzeninde içindekiler tablosunu oluşturmak için kullanılan XSL-FO 1.1 table of contents uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Data-Backup: XML veritabanlarında veri yedekleme işlemleri yapmak için kullanılan XQuery 3.1 XML Data Backup uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-Excel : XML belgelerinin Excel formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to Excel uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Schema-Redefinition : XML şema tanımında şema yeniden tanımlaması işlemleri için kullanılan XSD 1.1 XML Schema Redefinition uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Data-Enrichment: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında veri zenginleştirme işlemleri için kullanılan XProc 3.0 XML Data Enrichment uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-footnotes: XML belgelerinin sayfa düzeninde altnotların oluşturulması için kullanılan XSL-FO 1.1 footnotes uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Data-Recovery: XML veritabanlarında veri kurtarma işlemleri yapmak için kullanılan XQuery 3.1 XML Data Recovery uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-HTML : XML belgelerinin HTML formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to HTML uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Schema-Validation: XML şema tanımında şema doğrulama işlemleri için kullanılan XSD 1.1 XML Schema Validation uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Data-Quality-Checking: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında veri kalite kontrol işlemleri için kullanılan XProc 3.0 XML Data Quality Checking uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-page-master-reference: XML belgelerinin sayfa düzeninde sayfa master referanslarını kullanmak için kullanılan XSL-FO 1.1 page master reference uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Data-Migration: XML veritabanlarında veri taşıma işlemleri yapmak için kullanılan XQuery 3.1 XML Data Migration uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-JSON : XML belgelerinin JSON formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to JSON uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Schema-Reuse: XML şema tanımında şema kullanımı işlemleri için kullanılan XSD 1.1 XML Schema Reuse uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Data-Aggregation: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında veri toplama işlemleri için kullanılan XProc 3.0 XML Data Aggregation uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-page-sequences: XML belgelerinin sayfa düzeninde sayfa sıralarını oluşturmak için kullanılan XSL-FO 1.1 page sequences uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Data-Searching: XML veritabanlarında veri arama işlemleri yapmak için kullanılan XQuery 3.1 XML Data Searching uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-PDF : XML belgelerinin PDF formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to PDF uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Schema-Design: XML şema tanımında şema tasarımı işlemleri için kullanılan XSD 1.1 XML Schema Design uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Data-Transportation: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında veri taşıma işlemleri için kullanılan XProc 3.0 XML Data Transportation uzantısıdır.
● XSL-FO-1.1-page-floats: XML belgelerinin sayfa düzeninde sayfa flotalarını oluşturmak için kullanılan XSL-FO 1.1 page floats uzantısıdır.
● XQuery-3.1-XML-Data-Auditing: XML veritabanlarında veri denetim işlemleri yapmak için kullanılan XQuery 3.1 XML Data Auditing uzantısıdır.
● XSL-T-3.0-XML-to-RSS: XML belgelerinin RSS formatına dönüştürmek için kullanılan XSL-T 3.0 XML to RSS uzantısıdır.
● XSD-1.1-XML-Schema-Annotation: XML şema tanımında şema açıklama işlemleri için kullanılan XSD 1.1 XML Schema Annotation uzantısıdır.
● XProc-3.0-XML-Data-Filtering: XML belgelerinin işlenmesi ve dönüştürülmesi sırasında veri filtreleme işlemleri için kullanılan XProc 3.0 XML Data Filtering uzantısıdır.

 
İlgili Ürünler
Yükleniyor...